Промоции!

Позовавайки се на дългогодишният ни опит знаем, че едно добре планирано сватбено събитие изисква своето време за организация между три и шест месеца, за да може да се обмислят добре всички стъпки и да се вземат правилните решения.
Нека си спестим препускането по ресторанти, притеснения дали точно този фотограф или видео оператор, които сте избрали е неангажиран за вашата сватба, както и взети набързо компромисни решения.
Сватбата е едно от най-важните събития в живота, затова нека му отдадем нужното време. Така и ние ще имаме необходимото време за качествено изпълнение на сватбения ви проект.